Buuin natin ang Yearender ng Bayan!


Anu-anong mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan ang tumatak sa iyo at yumanig sa iyong mundo?

Sama-sama nating alalahanin ang malalaking balitang humugis sa 2012.

Lumahok sa pagpili ng SANDOSENANG BALITA NG 2012 na dapat maisama sa Yearender ng Bayan.

Para bumoto simula Nobyembre 19 hanggang Nobyembre 30: