• October 17 : Abangan sa Bandila

    Pamilya ni Jennifer Laude, sasadyain ang USS Peleliu, para personal na ihain ang kopya ng Subpoena kay US Marine Pemberton.

  • October 17 : Abangan sa Bandila

    Ang husay sa tawaran ng mga suki, Tampok sa Tatak Noypi.

BANDILA X-TRA
SELFIE BALITA
YES OR NO
TATAK NOYPI
MGA BUMABANDILA