Ang reporter na laking Ilocano at ang natutunaw na bangkay ni Macoy

Posted at 02/26/2014 1:14 PM

Panoorin ninyo itong nakakaaliw na kuwento ni Frank Cimatu, isang kapwa journalist na patnugot ng librong Mondo Marcos: Writings on Martial Law and the Marcos Babies.

Nais kong pasalamatan ang University of the Philippines Third World Studies Center na pumayag na ilagay ko sa blog ko ang video ng kuwento ni Frank, na siksik sa impormasyon :)

Disclaimer: The views in this blog are those of the blogger and do not necessarily reflect the views of ABS-CBN Corp.