• Paano makasali sa QR code contest ng TV Patrol 25 Balitandaan?
 • 25 taon ng TV Patrol. 25 lugar sa Pilipinas na naging bahagi ng ating Balitaan. 25 Balitandaan.

  Inilagay natin ang mahahalagang mga detalye na ito sa bawat QR code o quick response code na nakatanim sa bawat TV Patrol Balitandaan. Kumpletuhin ang 25 codes na ito mula sa mga Balitandaan at manalo ng premium items.

  Itapat ang iyong telepono o device na may QR code scanner sa mala-barcode na ito sa Balitandaan. Hintayin ang Internet address na ilalabas. Ang bawat address na ito ay magdadala sa iyo sa mga naging makasaysayang news coverage at pagbabalita ng TV Patrol. Kumpletuhin ang ilalabas na 25 Internet addresses mula sa 25 Balitandaan.

  Hindi natin ipinagbabawal na ikaw ay makipagbahaginan o makipagpalitan ng iyong QR codes sa iba pang TV patrol enthusiasts. At kapag nabuo na ninyo ang 25 Internet addresses mula sa 25 QR codes sa mga Balitandaan, i-email na iyan sa [email protected]

  Ilista ang 25 Internet addresses mula sa QR code, at ilagay ang lugar ng Balitandaan kung saan mo nakuha ang code na ito. Ilagay ang iyong pangalan, contact details, scanned copy ng isang valid ID, at isang litrato mo na katabi ang isa sa anumang 25 na mga Balitandaan.

  Handa ka na bang makipag-Balitandaan? Gamitin lamang ang hashtag na #TVPatrol 25 at #Balitandaan para pumasok ang iyong mga tweet sa kanan para makita rin ito ng iba pang mga nais ding makipag-Balitandaan.

© Copyright 2012. ABS-CBNnews.com. All rights reserved.