‘A Moment in Time’ naka-'B' sa Cinema Evaluation Board


Umpisa na ng kilig sa Valentine’s movie na "A Moment in Time"  na graded “B” ng Cinema Evaluation Board.

02/12/2013 9:21 PM