Jessica Sanchez's road to Idol's Top 2
Jessica Sanchez's road to Idol's Top 2
05/19/2012 2:18 AM

Hindi po simple ang tinahak na landas ni Jessica. Minsan na siyang muntik na matanggal sa kompetisyon pero tulad ng kahit sinong may dugong Pinoy, bumangon siya at hindi sumuko sa laban. Magba-Bandila si Jasmin Romero. Bandila, Mayo 18, 2012, Biyernes