Mga taga-Myanmar bumoto sa makasaysayang parliamentary election


Idinaos na sa Myanmar ang makasaysayang parliamentray election. Matagal nang nasa ilalim ng military rule ang Myanmar kaya inaasahang magiging hakbang ang halalan sa inaasam nilang demokrasya.

04/01/2012 10:08 PM