Pests threaten Batangas coconut plantation
Pests threaten Batangas coconut plantation
04/28/2012 1:17 AM

Nanganganib ang industriya ng niyugan sa Batangas at ilang lalawigan sa Southern Tagalog dahil sa pesteng scale insect. Apektado na nito ang tinatayang 1,700 ektaryang taniman ng niyog. Mula Batangas, magba-Bandila si Carolyn Bonquin, exclusive. Bandila, Abril 27, 2012, Biyernes